Thursday, March 1, 2007

ဧရာမ လူ႕ဘီလူးႀကီး

The Colossus

အေဖ့ကုိ တစ္ခုလုံး ျပန္ဆက္ဖုိ႕
သမီး ဘယ္ေတာ့မွရမယ္ မထင္ဘူး
တစ္စစီေကာ္ကပ္၊ တစ္ခုစီခ်ိတ္ဆက္လုိ႕။
ျမည္းေအာ္သံ၊ ၀က္ျမည္သံနဲ႕
ညစ္ညမ္းတဲ့ ၾကက္မ ကေတာ္သံေတြ
အေဖ့ ဧရာမႏႈတ္ခမ္းေတြထဲက ထြက္လာတယ္။
ေကာက္ပဲသီးႏွံ သုိေလွာင္႐ုံတစ္၀ုိက္
ေရာက္ေနရသလုိပဲ။

အေဖ့ကုိအေဖ နတ္ကြန္းလုိ႕
ယူဆတယ္ ထင္တယ္၊
လူေသတုိ႕ရဲ႕ ပါးစပ္ေပါက္၊
နတ္ဘုရားတစ္ပါးပါးရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈ။
နွစ္သုံးဆယ္ ၾကာၿပီ သမီး ႀကိဳးစားခဲ့တာ
အေဖ့လည္ေခ်ာင္းထဲက ႏုန္းေတြကုိ
ေသာင္တူးသလုိ တူးၿပီး ဖယ္ရွားဖုိ႕။
ဒါေပမယ့္ သမီး မလုပ္တတ္ေတာ့ဘူး။
ေလွကားကေလးေတြေထာင္
ေကာ္ပုံးေတြ၊ Lysol ပုံးေတြသယ္ၿပီး
တြယ္တက္လုိ႕
အေဖ့မ်က္ခုံးရဲ႕ ေပါင္းပင္ ထူထပ္တဲ့ ေျမဧကေပၚ
ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနတဲ့ ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္လုိ
တြားသြားလုိ႕
ႀကီးမားတဲ့ ဦးခြံ႐ုိးအခ်ပ္ေတြကုိ ျပဳျပင္ဖုိ႕
အေဖ့ မ်က္လုံးေတြရဲ႕
ေျပာင္သလင္းခါေနတဲ့
သုသာန္ကမူေတြ ရွင္းလင္းဖုိ႕။
သမီးတုိ႕ကုိ မိုးေနတာက ၾသရက္စတီးယာ
ေၾကကြဲျပဇာတ္ထဲက ေကာင္းကင္ျပာပဲ။
အေဖရယ္၊ အေဖဟာ လုံးလုံးကုိ တစ္ေယာက္တည္း
အေဖဟာ တိက်တဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ျပည့္၀လုိ႕
ေရာမေခတ္လူထု ရင္ျပင္လုိ သမုိင္းျဖစ္လုိ႕။
ဆုိက္ပရက္(စ္) ေက်ာက္ပန္းပင္နက္ေတြ ေပါက္တဲ့
ေတာင္ကုန္းေလးတစ္ခုေပၚမွာ
သမီး ေန႕လယ္စာ ထုိင္စားတယ္။
ေဒါင္လုိက္ ေျမာင္းေတြ ထြင္းထားတဲ့
အေဖရဲ႕ အ႐ုိးတုိင္လုံးေတြနဲ႕
ဂရိေခတ္ရဲ႕ ပန္းပုလက္ရာေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့
သစ္ရြက္ပုံစံ ဆံပင္ေတြမွာ

ေရွးေဟာင္းမင္းမဲ့စ႐ုိက္
အမႈိက္ေတြပုံလုိ႕
ဟုိး မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းတန္းအထိ။
မုိးႀကိဳးသြားထက္ အားပုိလိမ့္မယ္
ဒီေလာက္အထိ ယုိယငြး္ပ်က္စီးသြားရေအာင္။
ညေတြ မွာ အေဖ့ ဘယ္ဘက္နားရြက္ရဲ႕
ဣစၦာသယထဲ သမီး ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္လုိ႕၊
ေလနဲ႕ လြတ္ရာမွာေပါ့၊

အနီေရာင္ၾကယ္ေတြ၊ မက္မန္းေရာင္ၾကယ္ေတြ
ေရတြက္လုိ႕။ အေဖ့လွ်ာရဲ႕ ေက်ာက္ဆစ္တုိင္လုံး
ေအာက္ကေန ေနထြက္လာတယ္။
သမီးရဲ႕ အခ်ိန္နာရီေတြဟာ အရိပ္နဲ႕ ထိမ္းျမားလုိ႕။
ဆိပ္ကမ္းရဲ႕ ေက်ာက္တုံးေတြေပၚ
ေလွဧရာရဲ႕ ပြတ္ျခစ္သံကုိ
သမီး နားမစြင့္ေတာ့တာ ၾကာပါၿပီ။
၁၉၆၀
(SYLVIA PLATH-ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ ကဗ်ာမ်ားအား ေဇယ်ာလင္းဘာသာျပန္သည္။)

No comments: