Friday, February 23, 2007

ကုိယ္ပြား

သားတာ၀န္ သမီးတာ၀န္
စာတာ၀န္ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္
ဤ၀န္မ်ားကုိ ဇနီးႏွင့္အတူ
မညည္းမညဴထမ္းခဲ့သည္။
ယခုအခါ
ဤတာ၀န္မ်ား၊ ငါ့အားလုံးလုံး
ပခုံးထက္၀ယ္၊ တစ္ဖက္တည္းသာ
ထမ္းရပါအံ့။
ခ်စ္ဇနီးကား
ခရီးထြက္၍သြားေခ်ၿပီ။
တစ္ေယာက္တည္းသာ၊ ထမ္းရပါလည္း
ငါ့မွာသမီးသား၊ အရွိသားမုိ႕
တစ္အားဆုိရပါေသး၏။
သမီးမ်ားႏွင့္၊ သားကတစ္ဖက္
ပခုံးထက္က၊ ထမ္းလ်က္၀န္ကုိ
ကူမည္ဆုိက
အုိ. . .ဘယ္မွာ၀န္ေလးေတာ့မည္နည္း။
အခက္အခဲ
လက္တြဲခဲ့ၿပီး၊ ခ်စ္ဇနီးငဲ့
ခရီးေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားပါေလ။
သမီးႏွင့္သား၊ သင့္ကုိယ္ပြားမုိ႕
တစ္အားတစ္အင္းမဟုတ္ေလ။
၂၂-၁၂-၉၀
တင္မုိး

(ကႏၱရႏွစ္မ်ားကဗ်ာစာအုပ္မွ)

No comments: